Miljöpolicy

Miljöpolicy för AB Björn Blomqvist Tools

AB Björn Blomqvist Tools skall internt och externt verka för att miljön tillvaratas på bästa sätt genom att:

 

* se till att företagets personal har goda kunskaper gällande miljö i allmänhet och företagens miljöpåverkan i synnerhet.
* minska miljöpåverkan genom att använda grön el och vid uppvärmning av lokaler (bergvärme) samt återvinna allt avfall såsom kartonger, plast, glas etc.
* erbjuda i första hand våra kunder miljöriktiga produkter.
* vid byte av bilar i företaget skall bra miljöval vägas in när det gäller bil & bränsle.
* ta hand om och återvinna begagnade och trasiga verktyg från kunder.
* försöka ställa så höga krav som möjligt på våra leverantörer och entreprenörer vad gäller miljö.
* följa gällande miljölagstiftning, förordningar och andra intressenters krav samt ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi tar ansvar för det totala!
Vad vi tar, hur och vad vi gör, vad vi förstör, är egentligen en fråga om etik. Vi har ett gränslöst ansvar för det totala. En bit av detta ansvar är produktens kvalitet och livslängd. Att sälja en bra produkt är att visa ansvar mot den som köper och använder produkten.
En bra produkt, som man rätt lär sig använda och vårda, får sannolikt en ökad livslängd.
Därför har vi valt att sälja verktyg med bästa kvalitet. Vi lär också dem som vi säljer verktygen till att använda dessa på rätt sätt.
Detta är bra för kunden, användaren (mekanikern). Men det är också bra i större sammanhang: ökad produktlivslängd ger: (minskad förbrukning av råvaror och energi) samt förstör mindre (mindre avfall).
Då vi lämnar livstidsgaranti på MAC Tools handverktyg, innebär det att vi omhändertar trasiga och utslitna verktyg samt att de lämnas till återvinning.

Miljödiplom:

miljödiplom

 

 

Vi kan leverera allt inom verktyg och verkstad, inget är för litet eller för stort!
BBTOOLS har nytt tel: 08-6471350